Video

Mediální zajišťovací destička distálního humeru

Víceosá distální laterální tibie

Klíčníkový hákový zámek

Humerální tvar Y.

Rekonstrukce distální klíční kosti

Distální laterální humerus

Boční Tibia Plateau Multi-Axial

Distální mediální tibie

Distální laterální tibie L

Distální fibulární přední laterální

Distální fibulární přední laterální

Distální fibulární přední laterální

Ulna Olecranon

Šikmá hlava distálního volárního poloměru

Distální Volar Radius Šikmý Malý Velký

Fibulární zadní laterální

Fibulární laterální distální

Víceosá distální femur

Femurový krk i typu

Víceosá střední plošina tibie

Boční náhorní plošina Tibie

Víceosý krk pažní kosti

Rekonstrukce klíční kosti 7 děr

Rekonstrukce klíční kosti